ഒ.കെ.സി സെയ്ത് ഹാജിഎളേറ്റിൽ : .ഒഴലക്കുന്ന്     മഹല്ല്   കമ്മിറ്റി  അംഗം  ഒ.കെ.സി സെയ്ത് ഹാജി(66)  ഭാര്യ നഫീസ. മക്കൾ ഹാരിസ് (സൗദി), ഹസ്ന. മരുമക്കൾ: നാസർ ഈർപോണ, ഷജ്ല നരിക്കുനി മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം 30 / 10/ 2023 തിങ്കൾ രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഒഴലക്കുന്ന് ജുമാ മസ്ജിദിൽ

Post a Comment

Previous Post Next Post